1 -Kòmansman yon refleksyon sou fenomèn chanje koulè a an ayiti