Chanje koulè po se yon pratik nou jwenn prensipalman nan peyi kite kolonize yo. Kidonk, se yon
pratik moun nan chwazi fè san pèsonn pa fòse li (Petit 2006,6; Bordeleau, 2012,11; Nguimbus,
2013,41). Dapre Bordeleau, moun nwa ki itilize pwodui pou chanje koulè po yo, se pou yo ka vin
sanble ak moun po klè yo.

Read more